Dispenser f. Handcleaner 洗手膏容器

Dispenser f. Handcleaner 洗手膏容器

• 分裝洗手膏的容器
• 洗手膏與洗手膏容器配合使用,更加舒適、便捷
• 洗手膏容器可以安装在墙上,反覆使用

建議售價:NTD 3,650 元

----------------------------------------------
可至附近經銷商由店家與我們訂購。