Chill & Rainoil 賽前熱身油 (強效)

Chill & Rainoil 賽前熱身油 ( 強效 ) ( Kälte- & Regenöl  )

• 100 ml / 瓶裝
• 在惱人的冷天氣或是雨天的氣候下,專為訓練前或競賽前能達到快速暖身的產品
• 長效的油脂會滲透皮膚並達到肌肉熱身的效果

( 溫度範圍:最高可升至10 度 C )

建議售價:NTD 380 元

----------------------------------------------
可至附近經銷商由店家與我們訂購。